Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie w roku szkolnym 2019/2020:
  31 października 2019r.,
2 stycznia  2020r.,
3 stycznia 2020r.,
9 marca 2020r.,
10 marca 2020r.,
21 kwietnia 2020r.,
22 kwietnia 2020r.,
23 kwietnia 2020r.
W wyżej wymienionych dniach, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.