W dniach 3-4 października klasy ósme wzięły udział w Konińskim Festiwalu Zawodów.

Uczniowie zostali zapoznani z różnymi zawodami w kształceniu ogólnym i zawodowym, poznali ofertę konińskich szkół średnich.
Podczas festiwalu ósmoklasiści odwiedzili: Zespół Szkół im. M. Kopernika, III Liceum, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych, Zespół Szkół Technicznych, I Liceum, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Wzięli udział w wykładach, warsztatach i prezentacjach dzięki, którym będzie im łatwiej dokonać wyboru dotyczącego dalszego kształcenia.