W pracy pedagoga szkolnego ważne miejsce zajmuje działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna. Podejmuje on następujące formy działań: poradnictwo, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, opieka materialna, realizacja programów profilaktyki uzależnień, wywiady środowiskowe, prelekcje, wykłady, treningi asertywności.
Rozwiązując problemy uczniów pedagog szkolny korzysta z pomocy placówek i organizacji społecznych, które zajmują się problemami wychowania takimi jak: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,Sąd dla Nieletnich,Policja, Towarzystwo Przyjaciół dzieci. Pedagog szkolny współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi gronem pedagogicznym i rodzicami.


ZWRÓĆ SIĘ DO NAS KIEDY:

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
5. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
6. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
7. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
8. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


MASZ PROBLEM – ZADZWOŃ

6 listopada 2008 roku konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży odebrali pierwsze połączenia od młodych osób

WAŻNE TELEFONY

tel. 61 22 112 – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy

tel. 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Telefon jest dla dzieci i ma służyć pomocą, dzwoniąc pod numer 800121212 każdy młody człowiek może uzyskać wsparcie w trudnych chwilach, a porady specjalistów pomogą rozwiązać wiele ważnych problemów najmłodszych. Telefon działa w godzinach 8:15-20:00