CZAS PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
7.00 – 16.30 – świetlica dolnaZajęcia w świetlicy prowadzone są według programu wychowawczego zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną oraz rocznego planu pracy i dziennego planu zajęć.
Tematy zaplanowane na poszczególne miesiące dotyczą najbliższego otoczenia dzieci, rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniamy także tematykę nawiązująca do ekologii, programu profilaktyki szkoły, dni uroczystych i świątecznych.
Ponadto ze względu na podstawową formę aktywności dzieci jaką jest zabawa, nasi uczniowie mają czas na dowolne zabawy zgodne ze swoimi upodobaniami.

RODZAJE ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚWIETLICY

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE HORYZONTY UMYSŁOWE DZIECKA

Są one realizowane głównie przez: czytelnictwo, opowiadanie baśni i legend, słuchanie nagrań, oglądanie filmów, bajek, rozmaite formy rozrywek umysłowych.

2. ZAJĘCIA PRAKTYCZNO – TECHNICZNE

Obejmują one wszelkiego rodzaju prace ręczne, majsterkowanie za pomocą prostych narzędzi i przy użyciu łatwo dostępnych materiałów.

4. ELEMENTY KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Przejawiają się one głównie w grach i zabawach ruchowych, wycieczkach i zabawach na powietrzu.