INFORMACJA DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Zakończenie I półrocza – 11 stycznia 2019 r.


Walne zebranie sprawozdawcze Rady Rodziców odbędzie 31.08.2018 (piątek) o godz. 16.15.

  1. Imienne listy z przydziałem do klas I-VIII zostaną wywieszone w drugiej połowie sierpnia 2018 r.
  2. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3.09.2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 na boisku szkolnym (obowiązuje strój galowy).
  3. Zapisy do świetlicy – druki do pobrania znajdują się w sekretariacie i w świetlicy. Świetlica czynna jest w godzinach 7:00-16:30.
  4. Wpłaty za obiady  na rachunek bankowy szkoły.  Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie, ul. Błaszaka 4, 62-510 Konin:    33 1560 0013 2015 2804 2448 0001  terminy zgodne  z komunikatem zamieszczonym na stronie szkoły: sp4konin.pl  koszt jednego obiadu 3,30 zł; możliwość dofinansowania do obiadu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zgłoszenia: Konin, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 2426232);
  5. Dodatkowe dożywianie w szkole – planowany kartonik białego mleka oraz warzywa i owoce w ramach realizacji ogólnopolskiego programu dla szkół; również dary dla uczniów uczęszczających na zajęcia ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
  6. Podręczniki i ćwiczenia /bezpłatne/ otrzymają uczniowie w szkole (do zakupu przez rodziców podręcznik do religii).
  7. Pomoc materialna w formie stypendium lub zasiłku szkolnego – informacje, pobieranie i składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie moprkonin.lm.pl
  8. Ubezpieczenie NNW – zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców uczniowie będą objęci zbiorczym ubezpieczeniem w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. Składkę w wysokości 36,00 zł  należy opłacić we wrześniu.
  9. Składka rodzicielska jest dobrowolna. Jej wysokość ustala Rada Rodziców. W minionym roku szkolnym składkę opłacano w dwóch ratach: 25,00 zł I rata, 25,00 zł II rata; przy większej liczbie dzieci uczęszczających do szkoły składka j.w. proporcjonalnie rozłożona.

________________________________________________________


WARTO PRZECZYTAĆ

O potrzebie rozmawiania z dziećmi. >> LINK
Jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie? >> LINK
Czy moje dziecko może zostać uczniem? >> LINK
Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez dzieci i grach komputerowych >> LINK
Jak kochać i wymagać? >> LINK
Bezpieczeństwo dzieci online – poradnik do pobrania. >> LINK
Fundacja Dzieci Niczyje – materiały, informacje. >> LINK
Jak pomóc dziecku z dysleksją? – przewodnik dla rodziców. >> LINK
Dysleksja rozwojowa – pakiet ćwiczeń ułatwiających pisanie i czytanie >> LINK