WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW


 Decyzja Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4  w Koninie w sprawie podania do publicznej wiadomości  szkolnego wykazu podręczników  w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna: art. 22a ust. 1 i ust. 2e Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

Podaję do publicznej wiadomości wykaz  podręczników, który będzie obowiązywał  w roku szkolnym 2019/2020.
Szkolny wykaz podręczników został utworzony na podstawie wybranych przez nauczycieli podręczników. Wybrane podręczniki są dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. O terminie ogłoszenia rodzice zostali poinformowani na zebraniach i radzie rodziców,  uczniowie podczas zajęć.

Szkolny wykaz podręczników został podany do publicznej wiadomości przez:

  • wywieszenie wykazu na tablicy informacyjnej w szkole,
  • poinformowanie uczniów podczas zajęć,
  • zamieszczenie wykazu na: sp4konin.pl

Dyrektor SP Nr 4 w Koninie
Zbigniew Kosmalski