2021-2022

1 września 2021r. rozpoczęcie roku szkolnego 
23-31 grudnia 2021r zimowa przerwa świąteczna
….. stycznia 2022r. zakończenie I półrocza
….. 2022r. ferie zimowe
….. 2021r. wiosenna przerwa świąteczna
….. maja 2021r. egzamin ósmoklasisty
24 czerwca 2022r.     zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych
DATADZIEŃGODZINAKLASYFORMA
15-17.12.2020TEAMS -zebrania online