Data Godzina Forma spotkań
04.09.2019  /środa/ godz. 16.15 – świetlica Zebranie – klasa 1
04.09.2019  /środa/ godz. 17.00 Zebranie – klasa 2, 3, 4
05.09.2019 /czwartek/ godz. 17.00  Zebranie – klasy 5, 6, 7
12.09.2019 /czwartek/ godz. 17.00 Zebranie – klasy 8
24.10. 2019 /czwartek/ godz. 16.15 – 17.30 Konsultacje  – kontakty indywidualne
12.12. 2019 /czwartek/ godz. 16.15 – 17.30 Konsultacje  – kontakty indywidualne
13.02.2020 /czwartek/ godz. 16.15  Zebranie – klasy 1-5 – podsumowanie I półrocza
13.02.2020 /czwartek/ godz. 17.30 Zebranie – klasy 6-8  – podsumowanie I półrocza
26.03.2020 /czwartek/ godz. 16.15 – 17.30 Konsultacje  – kontakty indywidualne
16.04.2020 /czwartek/godz. 16.15Zebranie – klasy 1,2,3,4
16.04.2020 /czwartek/godz. 17.15Zebranie – klasy 5,6,7,8
21.05. 2020 /czwartek/ godz. 16.15 – 17.30 Konsultacje  – kontakty indywidualne

2 września 2019r. rozpoczęcie roku szkolnego  – godz. 9.00
23-31 grudnia 2019r zimowa przerwa świąteczna
24 stycznia 2019 zakończenie I półrocza
27 stycznia – 9 lutego 2020 r. ferie zimowe
9 kwietnia  – 14 kwietnia 2020r. wiosenna przerwa świąteczna
21, 22, 23 kwietnia 2019r. egzamin ósmoklasisty
26 czerwca 2020r.     zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych