1.   05.09.2018 /środa/ godz. 16.15 – świetlica  godz. 17.15 Zebranie rodziców uczniów klas I Zebranie rodziców uczniów klas IV
2.

06.09.2018 /czwartek/  godz. 16.15
godz. 17.15

Zebranie rodziców uczniów klas VI – VIII Zebranie rodziców uczniów klas II, III, V
3.
25.10. 2018 /czwartek/  godz. 16.15
godz.17.15

Zebranie rodziców uczniów klas I-IV Zebrania rodziców uczniów klas V-VIII
4.
06.12. 2017 /czwartek/   godz. 17.00 – 18.00

Dyżur nauczycieli – kontakty indywidualne
5.
31.01.2019 /czwartek/  godz. 16.00
godz. 17.30

Zebrania rodziców – podsumowanie pracy w I półroczu klasy I-IV
Zebrania rodziców – podsumowanie pracy w I półroczu klasy V-VIII
6.  
14.03. 2019 /czwartek/  godz. 16.00
godz. 17.30

Zebranie rodziców uczniów klas I-IV
Zebrania rodziców uczniów klas V-VIII
7.
11.04. 2019 /czwartek/    godz. 17.00-18.00

Dyżur nauczycieli- kontakty indywidualne
8.
16.05. 2019 /czwartek/  godz. 16.00
godz. 17.00

Zebranie rodziców uczniów klas I-IV
Zebrania rodziców uczniów klas V-VIII