2018/2019

Ubezpieczenie NNW – zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców uczniowie będą objęci zbiorczym ubezpieczeniem w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. Składkę w wysokości 36,00 zł należy opłacić we wrześniu.

Ubezpieczenie EDU PLUS

Postanowienia dodatkowe i odmienne od ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS