1. Anonimowa skrzynka na niepokojące sygnały – https://tiny.pl/twrs1  
  2. Bezpieczna Szkoła +   – https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/
  3. Procedury bezpieczeństwa – http://sp4konin.pl/wp-content/uploads/2018/12/procedury_bezpieczenstwa.pdf
  4. Wsparcie rodziców i uczniów, pomoc psychologiczno-pedagogiczna – http://sp4konin.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wsparcie-rodziców-i-uczniów.pdf