1.Zapoznaj się z arkuszami i propozycjami oceniania –> ARKUSZE

2. Przykładowe arkusze egzaminacyjne –> ARKUSZE

3. Informator z matematyki –> INFORMATOR

4. Informator z języka polskiego –> INFORMATOR

5. Informator z języka angielskiego –> INFORMATOR

6. Jak będzie przebiegać egzamin ósmoklasisty? – informacje ze strony CKE – obejrzyj filmy –> FILMY

7. CKE – zadania rozwiązane – sprawdź:
https://www.youtube.com/watch?v=3PKFvZaGRao


Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎