1 września 2022r.rozpoczęcie roku szkolnego
23-31 grudnia 2022r.zimowa przerwa świąteczna
19 stycznia 2022r.zakończenie I półrocza
30 stycznia – 12 lutego 2023r.ferie zimowe
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.wiosenna przerwa świąteczna
23, 24, 25 maja 2023r.egzamin ósmoklasisty
23 czerwca 2023r.zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023