04 września 2023r.rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2023r.zimowa przerwa świąteczna
26 stycznia 2023r.zakończenie I półrocza
12 – 25 lutego 2024r.ferie zimowe
28 marca – 02 kwietnia 2024r.wiosenna przerwa świąteczna
14, 15, 16 maja 2024r.egzamin ósmoklasisty
21 czerwca 2024r.zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych