Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie, ul. Błaszaka 4, 62-510 Konin
33 1560 0013 2015 2804 2448 0001
.
W tytule przelewu proszę wpisać: „OBIADY miesiąc, imię i nazwisko dziecka, klasa” .

Decyduje data wpływu środków na konto szkoły, a nie data wykonania przelewu. 🙂

W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka proszę pomniejszyć wpłatę o dany dzień i dopisać datę nieobecności.
Uwaga!
Odpisy są naliczane dzień po zgłoszeniu. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić dzień wcześniej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 mailowo lub telefonicznie: obiady@sp4konin.pl
Tel. 63 242 47 67 wew. 29