BIBLIOTEKA CZYNNA CODZIENNIE OD 9.00 – 14.00.

STRONA BIBLIOTEKIREGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KONINIE

 1. Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele, opiekunowie uczniów i inni pracownicy szkoły mogą być czytelnikami biblioteki.
 2. Wypożyczanie zbiorów z biblioteki jest bezpłatne.
 3. W bibliotece należy zachować ciszę.
 4. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 6. Każdy czytelnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania go.

ZASADY WYPOŻYCZENIA

 1. Czytelnik wypożycza książki jedynie na swoje nazwisko, nie może samowolnie oddawać ich innym osobom.
 2. Uczniowie klas 2-8 mogą wypożyczyć nie więcej niż 3 książki, na okres jednego miesiąca.
 3. W przypadku uczniów klas pierwszych ilość wypożyczonych książek ustalana jest indywidualnie.
 4. Przeczytane książki powinny być zaraz zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Uczniowie są zobowiązani do oprawienia wypożyczonych podręczników, dbałości o nie oraz do zwrotu w wyznaczonym terminie.
 6. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek na dłuższy czas.
 7. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością.
 8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 9. Księgozbiór podręczny i czasopisma udostępniane są na miejscu lub wypożyczane do domu na ściśle określony czas.
 10. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 11. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
 12. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 13. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z biblioteki.