CZAS PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
7.15 – 16.30


Świetlica w sali nr 8 przeznaczona jest dla klas 1,2

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY:
Jolanta Nalewska
Izabela Gielarek
Danuta Kowalewska
Grzegorz Zieliński
Dorota Śliwińska
Anna GajRODZAJE ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚWIETLICY

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE HORYZONTY UMYSŁOWE DZIECKA

Są one realizowane głównie przez: czytelnictwo, opowiadanie baśni i legend, słuchanie nagrań, oglądanie filmów, bajek, rozmaite formy rozrywek umysłowych.

2. ZAJĘCIA PRAKTYCZNO – TECHNICZNE

Obejmują one wszelkiego rodzaju prace ręczne, majsterkowanie za pomocą prostych narzędzi i przy użyciu łatwo dostępnych materiałów.

4. ELEMENTY KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Przejawiają się one głównie w grach i zabawach ruchowych, wycieczkach i zabawach na powietrzu.