DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE   


Procedury obrotu używanymi podręcznikami

Regulamin wycieczki i jej karta

Regulamin zachowania się uczniów na przerwach

Spis podręczników w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

Regulamin przyznawania tytułu “Wzorowego absolwenta”

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Zwolnienie z zajęć

Zwolnienie z wychowania fizycznego

Podanie o duplikat świadectwa

Podanie o duplikat legitymacji


 PODSTAWA PROGRAMOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA Z KOMENTARZAMI