01.09.2023 r.

Karolina Broniarczyk – Przewodniczący
Krzysztof Polerowicz – Skarbnik
Joanna Gruchalska – Sekretarz
Ilona Leśniewska – Członek
Janusz Lubiewski – Członek

Klasa Imię i Nazwisko
I A Partycja Strzyżewska
I B Joanna Gruchalska
II A Anna Kaszkowiak- Sypniewska
II B Beata Bryk
II C Andżelika Lubańska
III A Daria Grabowska
III B Janusz Lubiewski
IV A Paulina Rutkowska
IV B Aneta Wróbel
V A Kinga Nowak
V B Karolina Broniarczyk
VI A Maciej Nykowski
VI B Ilona Leśniewska
VII A Krzysztof Polerowicz
VII  B Grzegorz Ulatowski
VII C Karolina Jarzyna
VIII A Małgorzata Soleniec

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Koninie

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na wskazane konto.
BS O/Konin 23 8530 0000 0000 0143 2000 0001
W przypadku wpłaty od całej klasy w tytule przelewu proszę podać jakiej klasy dotyczy (np. wpłata na Radę Rodziców – klasa 1A).

W przypadku wpłat indywidualnych w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz jakiej klasy dotyczy
(np. wpłata na Radę Rodziców – imię, nazwiska – klasa 1A).

Karolina Broniarczyk