Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Koninie

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na wskazane konto.

BS O/Konin 23 8530 0000 0000 0143 2000 0001

W przypadku wpłaty od całej klasy w tytule przelewu proszę podać jakiej klasy dotyczy (np. wpłata na Radę Rodziców – klasa 1A).

W przypadku wpłat indywidualnych w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz jakiej klasy dotyczy
(np. wpłata na Radę Rodziców – imię, nazwiska – klasa 1A).

Krzysztof Polerowicz