1. Kuratorium Oświaty w Poznaniu  http://ko.poznan.pl/

2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  https://www.oke.poznan.pl/

3. OKE – informacje o egzaminie ośmioklasisty https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm 

4. Centralna Komisja Egzaminacyjna https://www.cke.edu.pl/

5. CKE- egzamin ośmioklasisty https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/

6. Ośrodek Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/

7. Ministerstwo Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/

8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci http://tpd.konin.pl/