1. Bezpieczna Szkoła + – https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/
  2. Procedury bezpieczeństwa – http://sp4konin.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedury-BIS-bezpieczeństwa-w-SP-4-Konin.pdf
  3. Wsparcie rodziców i uczniów, pomoc psychologiczno-pedagogiczna – http://sp4konin.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wsparcie-rodziców-i-uczniów.pdf
  4. Regulamin funkcjonowania monitoringu http://sp4konin.pl/wp-content/uploads/2020/07/klauzula-informacyjna-monitoring-SP4.pdf
  5. Klauzula informacyjna http://sp4konin.pl/wp-content/uploads/2020/07/klauzula-informacyjna-SP4.pdf