1. Anonimowa skrzynka na niepokojące sygnały – https://tiny.pl/twrs1  
  2. Bezpieczna Szkoła + – https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/
  3. Procedury bezpieczeństwa – http://sp4konin.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedury-BIS-bezpieczeństwa-w-SP-4-Konin.pdf
  4. Wsparcie rodziców i uczniów, pomoc psychologiczno-pedagogiczna – http://sp4konin.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wsparcie-rodziców-i-uczniów.pdf
  5. Regulamin funkcjonowania monitoringu http://sp4konin.pl/wp-content/uploads/2020/07/klauzula-informacyjna-monitoring-SP4.pdf
  6. Klauzula informacyjna http://sp4konin.pl/wp-content/uploads/2020/07/klauzula-informacyjna-SP4.pdf