Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka
ul. Kazimierza Błaszaka 4
62-510 Konin

SEKRETARIAT|DYREKTOR

tel: 63 242-47-67

TELEFONY WEWNĘTRZNE
13 – dyrektor
25 – wicedyrektor
11 – sekretariat
14 – księgowość
12 – kadry
18 – pokój nauczycielski
15 – biblioteka
17 – nauczyciele w-f
31 – świetlica
22 – kuchnia
21 – pielęgniarka
23 – konserwator
19 – portiernia
28 – pedagog

fax: 63 249-11-80
e-mail: 
sekretariat@sp4konin.pl