Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka
ul. Kazimierza Błaszaka 4
62-510 Konin

SEKRETARIAT|DYREKTOR

tel: 63 242-47-67

TELEFONY WEWNĘTRZNE
23 – sekretariat
31 – portiernia (centrala)

fax: 63 249-11-80
e-mail: 
sekretariat@sp4konin.pl