Konkurs czytelniczy na „Najciekawszy wakacyjny dzienniczek lektur”.
Dla miłośników książek organizujemy II edycję konkursu na najciekawszy wakacyjny dzienniczek lektur.

Konkurs  trwa do  30 września 2019 r.

Tych, którzy czytają już samodzielnie oraz tych, którzy oddają się lekturze jeszcze w towarzystwie dorosłych, zachęcamy do wypożyczania książek i dzielenia się z nami wrażeniami.
Dlatego ogłaszamy konkurs czytelniczy, w którym będziecie mogli zdobyć nagrody. Wystarczy założyć dzienniczek lektur do prowadzenia swoich notatek.

Szczegóły poniżej w regulaminie. Powodzenia!

Dzienniczki ocenione zostaną w październiku 2019 r. a przedstawione w nich książki zostaną polecone do przeczytania. Autorów najpiękniejszych zeszytów czekają nagrody.
I.Cele konkursu:
•     propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
•    rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
•    wzbogacanie u dzieci słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie,
•    wyrobienie nawyku czytania,
•    popularyzowanie poprawnej polszczyzny,
•    poprawienie techniki czytania,
•    doskonalenie sprawności manualnej
•    zachęcenie dzieci do czytania,
•    sprawdzenie znajomości przeczytanej książki,
•    popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci.

II. Konkurs  trwa do  30 września 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 r.
III. Przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów z klas I – VIII.
IV. Zasady prowadzenia dzienniczka:
W dzienniczku należy opisać co najmniej 5 książek spoza kanonu lektur szkolnych; podać autora książki, jej tytuł oraz wykonać ilustrację związaną z jej treścią. Można też w kilku zdaniach napisać, jacy bohaterowie w niej występują i jakie mają przygody oraz dlaczego książka jest ciekawa.
Kryteria dla poszczególnych klas:
Kl. I
– autor,
– tytuł,
– ilustracja dotycząca przeczytanej książki.
Kl. II i III
•    opis powinien zawierać : autora, tytuł, ilustrację oraz krótki opis treści lub pięknie przepisany fragment,
Kl. IV – VIII
•    najmniejsza ilość książek 5 spoza kanonu lektur szkolnych,
•    opis powinien zawierać : autora, tytuł, ilustrację , oraz własne przemyślenia i refleksje na temat treści książki ujęte np. w formę listu, wywiadu, krótkiego streszczenia lub recenzji,
•    technika dowolna – zeszyt, blok, scrapbook, lapbook.
Ocenie podlegają:
•    ogólne wrażenie jakie dzienniczek  wywiera na odbiorcy, (staranne pismo, dokładność w kolorowaniu zrobionego rysunku, pomysłowość,  czystość i dbałość zeszytu)
•    samodzielność w pisaniu i rysowaniu,
•    bezbłędność w pisemnej prezentacji książek,
•    umieszczanie wszystkich wymaganych informacji o książce.

OCENA PRAC
1.    Zwycięzcami zostają uczniowie, których dzienniczki najlepiej spełnią wymagania ustalone w regulaminie konkursu i otrzymają najwięcej punktów.
2.    Prace oceni Jury powołane przez organizatora.
Prace będą oceniane w  kategoriach wiekowych, klasy I,  II-III oraz klasy IV-V i  VI-VIII.
3.    Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w każdej grupie wiekowej.
4.    Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna: wszelkie informacje udzieli zainteresowanym nauczyciel bibliotekarz  – Małgorzata Śliwińska.
5.    Uczniowie mogą zamieszczać w dzienniczku  wszystkie przeczytane przez siebie książki spoza kanonu lektur szkolnych,  bez względu na to, czy są to książki wypożyczone z biblioteki, czy własne.
Wszystkich zapraszamy do udziału w konkursie, życzymy powodzenia oraz znalezienia się wśród tegorocznych laureatów.