OCHRONA DANYCH, CO SIĘ U NAS ZMIENIŁO?

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECI

W związku z wejściem w życie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tzw. RODO wdrożyliśmy Politykę ochrony danych osobowych, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony danych osobowych Państwa i Waszych dzieci.

W zrozumiały i przejrzysty dla Państwa sposób, naszym obowiązkiem jest przekazać informację o przetwarzaniu danych osobowych Państwa i Waszych dzieci. Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną wywieszoną w miejscu ogólnodostępnym w budynku jak i wszędzie tam, gdzie będą od Państwa pobierane przez nas dane osobowe. Prosimy pytać o wyjaśnienie swoich praw w zakresie ochrony danych, jeżeli jest coś dla Państwa niezrozumiałe. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Powołany został przez Urząd Miejski Inspektor Ochrony Danych, aby zapewnić nadzór nad ochroną Państwa i Waszych dzieci danych osobowych, zapewnić punkt konsultacyjny oraz odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania. W tym celu na podstawie poradnika RODO wyd. MEN i PUODO odpowiemy na kilka pytań, które mogą się pojawić z Państwa strony wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

W większości przypadków pobierane dane osobowe Państwa i Waszych dzieci będą na podstawie przepisów prawa, gdzie konieczne jest wypełnienie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego. Tylko w niektórych przypadkach konieczna będzie Państwa zgoda, a wtedy o nią zapytamy oraz poinformujemy, że jej wycofanie będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

Poniżej przypadki, kiedy zgoda jest konieczna, a kiedy nie ma konieczności jej uzyskania:

Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły/przedszkola/placówki

Szkoły i placówki publikują bez uzyskiwania zgody listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nie-przyjętych w swojej siedzibie. Wynika to wprost z art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe. Szkoły i placówki zostały więc zobowiązane do podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego podmiotu.

Przetwarzanie danych przez podmioty przetwarzające

Szkoły i placówki bez uzyskiwania zgody mogą powierzać przetwarzanie danych osobowych Państwa i Waszych dzieci podmiotom przetwarzającym w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. pielęgniarce szkolnej, firmie ubezpieczeniowej, firmie zajmującej się transportem dzieci do szkoły, służbie bhp.

Weryfikacja tożsamości

W wielu sytuacjach bez uzyskiwania zgody potrzebowali będziemy potwierdzenia Państwa tożsamości np. przy wejściu do obiektu szkoły/placówki lub przekazania informacji droga telefoniczną (art. 12 RODO).

Przetwarzanie danych – wizerunek dziecka, konkursy, zdjęcia szkolne

Podstawą do publikowania wizerunku Waszego dziecka jest Państwa zgoda.  Natomiast publikowanie zdjęć z zabaw szkolnych, wycieczek, na których sylwetka dziecka lub Państwa stanowi jedynie szczegół całości uwiecznionej na zdjęciu, nie wymaga Państwa zgody (podstawa prawna art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Przetwarzanie danych uczniów na uroczystościach

Publiczne wyczytywanie w czasie uroczystości imion i nazwisk uczniów wyróżnionych za osiągnięcia edukacyjne uznać należy za czynności dozwolone i niewymagające uprzedniej Państwa zgody. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą Prawo oświatowe, szkoła nie potrzebuje zgody, jeśli przetwarza dane uczniów w celach wynikających z tych ustaw, a związanych z nauką i wychowaniem uczniów, a zatem w ustawowych celach oświatowych.

Rozszerzone informacje nt. Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach znajdą Państwo na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/138/479

Źródło: Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych wyd. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Ochrony Danych Osobowych, VIII 2018

Opracował: Inspektor Ochrony Danych Dariusz Wasiak 

Zbigniew Kosmalski

Dyrektor Szkoły