SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

Podręczniki dla klas 1-8 uczniowie otrzymają za darmo na początku roku szkolnego. Podręczniki do religii – uczniowie kupują we wrześniu.


LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023-2024

 Decyzja Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4  w Koninie w sprawie podania do publicznej wiadomości  szkolnego wykazu podręczników w roku szkolnym 2023/2024.  Wykaz podręczników znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Podstawa prawna: art. 22a ust. 1 i ust. 2e Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

Szkolny wykaz podręczników został utworzony na podstawie wybranych przez nauczycieli podręczników. Wybrane podręczniki są dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.

Dyrektor SP Nr 4 w Koninie
Zbigniew Kosmalski