HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 w KONINIE W LATACH 1953-2005


PREZENTACJA SP 4 W LATACH 1953-2005

HISTORIA SZKOŁY W KONIŃSKICH WSPOMNIENIACH

CZWÓRKA NA ZDJĘCIACH

SZKOŁA NA YOUTUBE

  FINAŁ 1 LIGI W AEROBIKU GRUPOWYM – PLESZEW 24/04/2018
  INAUGURACJA ROKU  SPORTOWEGO 2015/2016

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – AEROBIK

  INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO 2015/2016 – SZERMIERKA

Historia Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie rozpoczyna się 1 września 1953 roku.

Tego dnia w lokalu Związku Zawodowego Kolejarzy przy ulicy Kolejowej uruchomiono tzw. „eksponówkę”. Trzy dni później nastąpiło otwarcie nowego roku szkolnego, poprzedzone uroczystym przemarszem z orkiestrą 76 dzieci z klas pierwszych i drugich zamieszkałych w Czarkowie, a uczęszczających do tej pory do SP nr 2. Pierwszą nauczycielką nowo otwartej szkoły była  Alicja Soszyńska,

Wraz z rozwojem  przemysłu energetycznego  w naszym regionie i wzrostem liczby ludności rosła też liczba uczniów. Z tego względu 1 września 1954 roku szkołę przeniesiono do baraku Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego częściowo zaadaptowanego na cele edukacyjne (obecnie miejsce na placu przy fontannie przed Konińskim Domem Kultury). Kierownikiem placówki została Genowefa Kanty, a nauczycielkami – Alicja Soszyńska i Genowefa Targońska

Z dniem 1 września 1955 roku stanowisko kierownika szkoły objął Ignacy Żabierek (w ławkach zasiadało wtedy 285 uczniów). W związku z rosnącą liczbą dzieci postanowił on wraz z członkami Komitetu Rodzicielskiego wystąpić z wnioskiem do Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o budowę nowego budynku szkolnego.

Poprzedzona wieloma latami starań i zabiegów o nową placówkę oświatową w Koninie, budowa nowej szkoły została ukończona w 1959 r. (aktualny budynek przy ul. Błaszaka 4).  O jej wyposażenie  oraz zakup pomocy naukowych zadbała kopalnia węgla brunatnego. Pierwszego września tego roku naukę w szkole, w 15 izbach lekcyjnych i 3 pracowniach rozpoczęło 850 uczniów. Nowa szkoła. Wysiłek wielu mózgów i kochających serc – tymi słowami zwrócił się do nich kierownik szkoły, Ignacy Żabierek. Jeszcze w tym samym roku kierownictwo szkoły zadbało o stałą opiekę stomatologiczną dla dzieci, a w następnym – o dożywianie i opiekę lekarską.

W połowie lat sześćdziesiątych obraz wokół szkoły zmienił się całkowicie. Wyrosło tu nowe osiedle mieszkaniowe. Liczba dzieci w placówce wzrosła tak bardzo, że uczono na trzy zmiany.

Niezwykle ważnym dla szkoły wydarzeniem było nadanie jej imienia – Gustawa Morcinka. Nastąpiło to 23 stycznia 1965 roku.  Natomiast wydarzenie z 20 grudnia 1969 roku dało początek szkolnemu ceremoniałowi – corocznym obchodom Święta Patrona. Tego dnia wręczono placówce sztandar i odsłonięto popiersie Gustawa Morcinka. Stało się już tradycją „Czwórki”, że szkolnym uroczystościom towarzyszył chór i orkiestra prowadzone przez nauczyciela Romana Werbińskiego. Zdobyła ona wielkie uznanie na terenie szkoły i środowiska.  Obok zespołu muzycznego działały jeszcze inne koła zainteresowań: plastyczne, żywego słowa, historyczne, techniczne, fizyczno-chemiczne, fotograficzne, sportowe, rozwijała się spółdzielnia uczniowska, prężnie działała drużyna harcerska.

Kroniki szkolne podają, że od 1964 r. SP 4 była siedzibą środowiska harcerskiego. W latach 70- tych otwarto w niej Izbę Harcerską, a Szczep Drużyn ZHP otrzymał sztandar.

Otwarta w czerwcu 1970 r. Wystawa Postępu Pedagogicznego podsumowująca dorobek szkoły, wykazała wiele pracy,  inicjatywy twórczej nauczycieli, uczniów i rodziców. Tego roku swój wielki sukces odniosła także drużyna koszykarska, zdobywając 1. miejsce w województwie.

Naukę w roku szkolnym 1972/1973 rozpoczęło 1280 uczniów.

W latach 1972- 2005 funkcję dyrektora sprawowali kolejno: Franciszek Nieborak (1972 – 1975) , Lucjan Strzelecki (1975 – 1976), Władysław Chmielewski (1976 – 1984), Teresa Kosińska (1984 – 1986), Wojciech Żerkowski (1986 – 2005).

W latach 70-tych i 80-tych bardzo aktywnie działały inne organizacje młodzieżowe: TPPR, Spółdzielnia Uczniowska, SKO, Funkcjonował chór szkolny oraz zespół akordeonów i mandolin. Działał zespół gimnastyczny „ Akrobatki”. Szkoła przez lata uczestniczyła w pochodach pierwszomajowych. Należy pamiętać , że były one symbolem tamtych czasów.  W grudniu 1984 r. podsumowano osiągnięcia konkursu „Młodzi Wielkopolanie” w 40-lecie PRL. Obejmował on ogromny zakres wiedzy historycznej, literackiej, muzycznej i sportowej. 30 uczniów reprezentowało szkołę w telewizyjnym teleturnieju „Rambit”. W roku szkolnym 1986/87 bardzo uroczyście obchodzono Rok Sienkiewiczowski. 

We wrześniu 1991r. szkołę odwiedził ks. bp ordynariusz diecezji włocławskiej, Henryk Muszyński, a w 1999r. placówka gościła biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego. W 1998 r. w szkole urządzono pracownię ekologiczną oraz uruchomiono pracownię komputerową. W 1999r. po raz pierwszy w szkole odbyło się badanie umiejętności uczniów z klas VIII. W 2000 r. placówka uległa reorganizacji – stała się  6- klasową szkołą podstawową. W 2003r. otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą”. Ważnym elementem życia szkoły były i są konkursy oraz olimpiady. Corocznie było wśród młodzieży kilku finalistów oraz laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych. Szkoła otrzymała również nagrodę kuratorium za zajęcie  I m. w wojewódzkim konkursie „Młodość – Trzeźwość”. W 2002r. szkoła zdobyła 1.m. w Koninie w Szkolnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej.

Również sport w życiu „Czwórki” był dziedziną, która cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów. Sukcesy sportowe przyniosły kolekcję pucharów, a wśród nich te za wywalczenie tytułów mistrzów województwa w piłce ręcznej i koszykowej chłopców, za zdobycie wicemistrzostwa Polski w sztafetowych biegach przełajowych. Warto dodać, że szkoła reprezentowała miasto w „Konkursie 5-ciu milionów”.

Szkoła Podstawowa nr 4 może pochwalić się wieloma działaniami, które stały się już jej tradycją. Obok uroczystości ślubowania klas pierwszych, licznych wycieczek, „zielonej szkoły”, odbywały się okolicznościowe spotkania z ciekawymi ludźmi np. spotkanie z pisarką Ewą Najwer (1972r.). Konsekwentnie też nawiązywała do postaci patrona. Co roku uczniowie brali m.in. udział w Święcie Wiosny , w Święcie Ziemi, w akcji Sprzątania Świata, a od 2004 r.-  w Święcie Polskiej Szkoły. Uczestniczyli także w akcjach charytatywnych. Po okresie transformacji organizowano w szkole prezentacje z okazji Święta Niepodległości i święta Konstytucji 3 Maja. W rejestrze najważniejszego wydarzenia w 1995r. znalazły się jubileuszowe uroczystości z okazji 30-lecia nadania szkole imienia, które odbyły się w Domu Kultury „Oskard”. Osiem lat później „Czwórka” obchodziła swoje kolejne święto, tym razem jubileusz 50-lecia szkoły.

– Nie mamy wątpliwości, że cały bagaż doświadczeń, tradycji i historii SP4 wart jest zachowania – tymi słowami zakończył swoje wystąpienie z okazji inauguracji roku szkolnego 2005/2006 nowo mianowany dyrektor Zbigniew Kosmalski.