1. Walne zebranie sprawozdawcze Rady Rodziców odbędzie 30.08.2018 (piątek) o godz. 16.15.
 2. Imienne listy z przydziałem do klas I-VIII zostaną wywieszone w ostatnim tygodniu sierpnia 2019 r.
 3. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2.09.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 na boisku szkolnym (obowiązuje strój galowy).
 4. Zebrania rodziców uczniów wg harmonogramu.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. Data Godzina Forma spotkań
 
1. 04.09.2019 /środa/ godz. 16.15 – świetlica Zebranie – klasa 1
  04.09.2019 /środa/ godz. 17.00 Zebranie – klasa 2, 3, 4
  05.09.2019 /czwartek/ godz. 17.00  Zebranie – klasy 5, 6, 7
  12.09.2019 /czwartek/ godz. 17.00 Zebranie – klasy 8
2. 24.10. 2019 /czwartek/16.15–17.30 Konsultacje  – kontakty indywidualne
3. 12.12. 2019 /czwartek/ 16.15 – 17.30 Konsultacje  – kontakty indywidualne
4. 13.02.2020 /czwartek/ godz. 16.15  Zebranie – klasy 1-5 – podsumowanie I półrocza
  13.02.2020 /czwartek/ godz. 17.30 Zebranie – klasy 6-8  – podsumowanie I półrocza
5. 26.03.2020 /czwartek/ 16.15 – 17.30 Konsultacje  – kontakty indywidualne
6. 21.05.2020 /czwartek/ 16.15 – 17.30 Konsultacje  – kontakty indywidualne

   W razie potrzeb, liczba spotkań może ulec zwiększeniu

 • Zapisy do świetlicy i na obiady– druki do pobrania znajdują się w sekretariacie i w świetlicy. Świetlica czynna jest w godzinach 7:00-16:30.
 • Informacje o obiadach:

 II piętro (księgowość); koszt jednego obiadu 3,30 zł; możliwość dofinansowania do obiadu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zgłoszenia: Konin, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 2426232); dodatkowe dożywianie w szkole – planowany kartonik białego mleka oraz warzywa i owoce w ramach realizacji ogólnopolskiego programu; również dary dla uczniów uczęszczających na zajęcia ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 1. Podręczniki. Podręczniki i ćwiczenia/bezpłatne/ otrzymają uczniowie w szkole (do zakupu przez rodziców podręcznik do religii).
 2. Pomoc materialna w formie stypendium lub zasiłku szkolnego – informacje, pobieranie i składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie www.moprkonin.lm.pl
 3. Ubezpieczenie NNW – zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców uczniowie będą objęci zbiorczym ubezpieczeniem w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. Składkę rodzic wybiera samodzielnie. Szczegółowe informacje na pierwszych zebraniach z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Składka rodzicielska jest dobrowolna. Jej wysokość ustala Rada Rodziców. W minionym roku szkolnym składkę opłacano w dwóch ratach: 25,00 zł I rata, 25,00 zł II rata; przy większej liczbie dzieci uczęszczających do szkoły składka j.w. proporcjonalnie rozłożona.
 5. Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych i innych dni wyznaczonych przez dyrektora: biała koszula, ciemna marynarka lub inne okrycie wierzchnie, długie spodnie, spódniczka koloru ciemnego. Powszedni strój szkolny – dowolny.
 6. Ważne terminy
2 września 2019r. rozpoczęcie roku szkolnego  – godz. 9.00
23-31 grudnia 2019r. zimowa przerwa świąteczna
24 stycznia 2020r. zakończenie I półrocza
27.01 – 9.02.2020 ferie zimowe
9.04 – 14.04.2020 wiosenna przerwa świąteczna
21, 22, 23.04. 2020r. egzamin ósmoklasisty
26 czerwca 2020r.     zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych