Wszystkie informacje na bieżąco są umieszczane na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Proszę o zapoznanie się z nimi i przestrzeganie terminów.

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/

Zakres wymagań wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022. http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2021/05/zakresy-wymagan-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-20212022/

Uprawnienia laureatów: http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2021/05/uprawnienia-laureatow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-2/

Testy z lat ubiegłych: http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/testy/

Nauczyciele przeprowadzający konkurs na terenie szkoły.
Do nauczyciela, który jest zapisany w tabeli, dostarczamy zgody, najpóźniej 3 dni przed terminem konkursu.

Matematyka Lidia Ciepła
Język polski Małgorzata Chojnacka
Język angielski Ewelina Szczublewska
Język niemiecki Małgorzata Dziopa
Historia Elżbieta Cembrowicz
Geografia Danuta Kowalewska
Fizyka Robert Szymczak
Chemia Elżbieta Zawada
Biologia Anna Wojtowicz
Wychowanie fizyczneIzabela Adamska