14.10.2021r. – Dzień Edukacji Narodowej, 15.10.2021r. – dzień dodatkowo wolny w SP 4. W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.