2 września 2019r. rozpoczęcie roku szkolnego  – godz. 9.00
23-31 grudnia 2019r zimowa przerwa świąteczna
24 stycznia 2019 zakończenie I półrocza
27 stycznia – 9 lutego 2020 r. ferie zimowe
9, 10 marca 2020rekolekcje
9 kwietnia  – 14 kwietnia 2020r. wiosenna przerwa świąteczna
21, 22, 23 kwietnia 2019r. egzamin ósmoklasisty
26 czerwca 2020r.     zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych