WPŁATY ZA OBIADY PAŹDZIERNIK 2019

Płatności należy dokonywać  do 27.09.2019r.
Uczniowie – 69,30 zł (21 dni x 3,30 )Uczniowie klas sportowych – 34,65 zł (21 dni x 1,65 ) (* 50% stawki żywieniowej ucznia)

Nauczyciele : 126 zł (21 dni x 6,00 zł)

W tytule przelewu proszę wpisać: „OBIADY za październik – Imię nazwisko dziecka, klasa”

W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka (np. wycieczka) proszę pomniejszyć wpłatę o dany dzień i dopisać w tytule datę nieobecności. 

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie, ul. Błaszaka 4, 62-510 Konin
33 1560 0013 2015 2804 2448 0001.

Wpłaty po obowiązującym terminie 27.09.2019 będą zwracane (wówczas uczeń nie będzie mógł spożywać posiłków w danym miesiącu), decyduje data wpływu środków na konto szkoły.

Posiłki będą wydawane w dniach od 01-30.10.2019r.

Kartki żywieniowe będą wydawane 01.10.2019 po odnotowaniu wpłaty. Uczeń ma obowiązek mieć przy sobie kartkę żywieniową, żeby mógł pobrać obiad. W przypadku zagubienia, zniszczenia kartki żywieniowej wydawany będzie tylko jeden duplikat w miesiącu.   

WAŻNE!!

Zmiana rozliczania obiadów uczniów klas sportowych.  W przypadku niezgłoszonej nieobecności ucznia klasy sportowej na obiedzie, rodzic ma obowiązek dopłacić 50% stawki żywieniowej czyli 1,65 za każdy niezgłoszony dzień nieobecności.

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt 63 242 47 67 wew. 29 w godzinach od 8.30 do 13.00


WPŁATY ZA OBIADY WRZESIEŃ 2019

Płatności należy dokonywać  do 04.09.2019r.
Uczniowie – 62,70 zł (19 dni x 3,30 ).
Uczniowie klas sportowych – 31,35,00 zł (19 dni x 1,65 )
(* 50% stawki żywieniowej ucznia).

Nauczyciele : 114 zł (19 dni x 6,00 zł).

W tytule przelewu proszę wpisać: „OBIADY za wrzesień – Imię nazwisko dziecka, klasa”.

W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka (np. wycieczka) proszę pomniejszyć wpłatę o dany dzień i dopisać w tytule datę nieobecności.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie, ul. Błaszaka 4, 62-510 Konin
33 1560 0013 2015 2804 2448 0001.

Wpłaty po obowiązującym terminie 04.09.2019 będą zwracane (wówczas uczeń nie będzie mógł spożywać posiłków w danym miesiącu), decyduje data wpływu środków na konto szkoły.

Posiłki będą wydawane w dniach od 04-30.09.2019r.

Kartki żywieniowe będą wydawane 04.09.2019 po odnotowaniu wpłaty. Uczeń ma obowiązek mieć przy sobie kartkę żywieniową, żeby mógł pobrać obiad. W przypadku zagubienia, zniszczenia kartki żywieniowej wydawany będzie tylko jeden duplikat w miesiącu.   

WAŻNE!!

Zmiana rozliczania obiadów uczniów klas sportowych.
W przypadku niezgłoszonej nieobecności ucznia klasy sportowej na obiedzie, rodzic ma obowiązek dopłacić 50% stawki żywieniowej czyli 1,65 za każdy niezgłoszony dzień nieobecności.

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt 63 242 47 67 wew. 29 w godzinach od 8.30 do 13.00.