WPŁATY ZA OBIADY CZERWIEC 2019

1. Należy dokonywać od 23.05.2019 r. do 30.05.2019 r.

Według następującego cennika:
Uczniowie – 39,60 zł (12 dni x 3,30 zł)
Uczniowie klas sportowych – 19,80 zł (12 dni x 1,65 zł) (* 50% stawki żywieniowej ucznia)
Nauczyciele – 72 zł (12 dni x 6 zł)

Proszę wpłacać dokładną kwotę jaka jest podana, nie mniej i nie więcej. Jeżeli uczeń jedzie na wycieczkę proszę odliczyć ten dzień i dopisać w tytule przelewu datę wycieczki.

2.Posiłki będą wydawane w dniach od 03.06. do 18.06.2019 r.

3.Wpłata na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie,
ul. Błaszaka 4, 62-510 Konin
33 1560 0013 2015 2804 2448 0001

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata oraz klasa do której uczęszcza.

4.Przy wpłacie na rachunek decyduje data wpływu środków na konto szkoły.

5.Wpłaty za obiady po obowiązującym terminie 30.05.2019 będą zwracane (wówczas uczeń nie będzie mógł spożywać posiłków w danym miesiącu).

6.Po odnotowaniu wpłaty karty żywieniowe będą wydawane 03.06.2019 r., które uczeń ma obowiązek mieć przy sobie, żeby mógł pobrać obiad.

7.Za zgłoszone nieobecności dokonywane są zwroty na konto, proszę nie pomniejszać kwoty.

8.W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 63 242 47 67 wew. 29 w godzinach 8:30 do 13:00